Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8, định hướng thông tin tuyên truyền tháng 9 năm 2018

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8, định hướng thông tin tuyên truyền tháng 9 năm 2018
Sáng ngày 23/8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí đánh giá kết quả công tác tháng 8, định hướng tuyên truyền tháng 9/2018. Ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Hà Nam, Tạp chí Sông Châu; đại diện Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh; Thường trú Báo Nhân dân tại Hà Nam…

IMG_6903.png

Các đại biểu dự hội nghị

Trong tháng 8/2018, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chủ động bám sát tình hình, định hướng, chủ động tích cực đưa nhiều tin, bài phản ánh tương đối toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, các hoạt động lớn của tỉnh và của đất nước: Tuyên truyền về các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); các chủ trương của tỉnh về thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Chương trình hành động số 54-CT/TU, ngày 31/01/2018 của Tỉnh ủy. Tăng cường phản ánh về một số vấn đề cần các cấp, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời như: Cơ sở hạ tầng trong các khu dân cư, khu đô thị cần được đầu tư đồng bộ; tình trạng ô nhiễm môi trường; sự xuống cấp của một số đoạn đường… Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng duy trì có chất lượng chuyên mục phục vụ nhiệm vụ chính trị đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân.

Tháng 8/2018, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng về kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 62-CT/TU, ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); đẩy mạnh tuyên truyền một số kết quả bước đầu cũng như khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện Chương trình hành động số 54-CT/TU, ngày 31/01/2018 của Tỉnh ủy và các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai biến đổi khí hậu; đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII; các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng, chống “Diễn biến hòa bình" trên các lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; phát huy tốt vai trò của báo chí trong đấu tranh với các hành vi bôi nhọ, xuyên tạc của một số phần tử xấu trên Internet và mạng xã hội; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền về kết quả năm học 2017 - 2018…

IMG_6907.png

Ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Trần Đức Thuần nhấn mạnh: Trong tháng 8/2018, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phản ánh tốt các hoạt động của tỉnh; chất lượng các bài viết ngày càng được nâng lên. Thời gian tới cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII và những kết quả bước đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề; tăng cường bám sát thực tiễn chủ động viết bài tham gia giải Búa liềm vàng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về những việc làm thiết thực theo gương Bác, những điển hình làm kinh tế giỏi./.