Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây sông Đáy

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây sông Đáy
Sáng ngày 03/4/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây sông Đáy trên địa bàn huyện Thanh Liêm và Kim Bảng.

Dự hội nghị có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Hữu Song - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện Thanh Liêm, Kim Bảng; đại diện một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản…

IMG_5739.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Trong thời gian qua các sở, ngành, huyện Thanh Liêm và Kim Bảng đã chủ động, tích cực triển khai tuyên truyền, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường Tây Đáy. Việc chấp hành các quy định của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các cơ sở hoạt động, sản xuất kinh doanh khác đã đạt được một số kết quả bước đầu. Một số doanh nghiệp đã thực hiện việc quét dọn vật liệu rơi vãi, trồng hành lang cây xanh, tưới đường giảm bụi; tích cực hoàn thiện các thủ tục, biện pháp khắc phục sau thanh tra. Đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp đã triển khai đo quan trắc môi trường định kỳ nhưng kết quả đo quan trắc chưa phản ánh đúng thực trạng, việc gửi báo cáo kết quả quan trắc cho các cơ quan quản lý nhà nước còn rất ít. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các dự án dùng chung, đôn đốc, kết quả lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với các nhà máy xi măng còn rất chậm. Đến nay, mới chỉ có Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động của dây chuyền 1, 2 và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị còn lại đang triển khai thực hiện.

IMG_5748.jpg

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số vấn đề: Cần ấn định cụ thể thời gian các doanh nghiệp khai thác khoáng sản được phép xả thải; các nhà máy xi măng khẩn trương hoàn thiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động; xử lý nghiêm các xe chở vật liệu xây dựng chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ gây ô nhiễm môi trường; các doanh nghiệp cần đưa đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường đi vào hoạt động; có các giải pháp xử lý bụi, khí thải, nước thải…

IMG_5750.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến đề nghị thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm đề án  tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây sông Đáy với tinh thần cụ thể, quyết liệt, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, báo cáo tiến độ thực hiện và những cam kết thực hiện trong năm 2018. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng dùng chung. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Xây dựng phân định rõ đường đi riêng của các doanh nghiệp. Cơ quan chức năng tiếp tục xiết chặt, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ như cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường và lập báo cáo hoàn thành gửi về cơ quan quản lý kiểm tra, xác nhận theo quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; khai thác đúng công suất, thiết kế mỏ đã được phê duyệt. các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ theo đúng hộ chiếu nổ mìn, đảm bảo an toàn lao động; duy trì thường xuyên hoạt động của các công trình bảo vệ môi trường./.