Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe báo cáo thực hiện công tác giảm nghèo 2018

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Hội nghị nghe báo cáo thực hiện công tác giảm nghèo 2018
Sáng ngày 23/8/2018 UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo thực hiện công tác giảm nghèo 2018. Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố…

các-dai-bieu-du-hn-sua.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017, toàn tỉnh có 8.929 hộ nghèo, chiếm 3,28% tổng số hộ toàn tỉnh với 17.281 nhân khẩu nghèo; có 12.603 hộ cận nghèo, chiếm 4,63% tổng số hộ toàn tỉnh với 32.787 nhân khẩu cận nghèo. Các nguyên nhân nghèo chủ yếu là do ốm đau bệnh nặng, không có sức lao động, thiếu vốn sản xuất, thiếu phương tiện sản xuất.

Thời gian qua, các chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Người nghèo tiếp cận được các dịch vụ xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong 6 tháng có 1.339 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng; có hơn 35.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 12,3 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập, chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và các khoản đóng góp khác cho gần 15.500 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí miễn, giảm trợ cấp học bổng là gần 12 tỷ đồng. Có 716/2.523 hộ nghèo được hỗ trợ triển khai xây dựng nhà ở từ các nguồn kinh phí như vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, từ Quỹ người nghèo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,28% xuống còn 3,24%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 4,63% xuống còn 4,58%. Dự kiến đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 3,14%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 4,50%.

Về thực trạng mức sống của người có công hiện nay, theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 138.300 người thuộc đối tượng người có công, khoảng 25.000 đối tượng người có công đang được trợ cấp hàng tháng. Kết quả rà soát đến cuối năm 2017, số hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công là 242 hộ, hiện nay còn 221 hộ (giảm 21 hộ so với cuối năm 2017). Với mức trợ cấp cho mỗi đối tượng người có công theo quy định hiện nay hầu hết các hộ chính sách người có công trên địa bàn tỉnh đều có mức thu nhập dưới mức nghèo thu nhập theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 11/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ (hộ nghèo khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người từ 700 nghìn đồng/tháng trở xuống và ở khu vực thành thị có thu nhập bình quân 900 nghìn đồng/tháng).

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương như: Tâm lý trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân được thụ hưởng từ cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo và người nghèo; chuẩn nghèo thấp, có nhiều hộ đã thoát nghèo nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn; thoát nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; việc huy động nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo còn hạn chế…

bac-cam-kl-sua.jpg

          Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm đề nghị các sở, ngành, huyện, thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công thực hiện tốt các chính sách về người có công, người nghèo trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội rà soát đảm bảo thống nhất với các sở ngành có liên quan xác định chỉ tiêu giảm nghèo đến năm 2020. Trong việc đánh giá thực hiện các chỉ tiêu cần xác định rõ trách nhiệm, quan điểm để bảo vệ chỉ tiêu đó; phấn đấu không để 221 hộ người có công là hộ nghèo; hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho người nghèo và người có công..../.