Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam, giai đoạn 20...

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2019 - 2020
Sáng ngày 18/3/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2019 - 2020.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Tạ Văn Đạt - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện các sở, ban, ngành liên quan; chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thành phố; lãnh đạo Hội nông dân các huyện, thành phố…

toan-canh.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo tóm tắt về kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2018. Theo đó, giai đoạn 2010 - 2018, toàn tỉnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản được 1.405,72 ha với 384 vùng, chủ yếu chuyển đổi sang cây ăn quả. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất màu là 686.25 ha với 140 vùng. Tổng diện tích chuyển đổi trên đất một lúa, một màu là 52,19 ha với 11 vùng. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất chuyên trồng lúa có tổng diện tích là 667,28 ha với 233 vùng. Những vùng chuyển đổi này được đánh giá là khá hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hầu hết mang tính tự phát, diện tích manh mún và đầu tư chưa mang tính sản xuất hàng hóa, chưa tạo được vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Từ thực trạng trên, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2019 - 2020 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng như tổ chức lại sản xuất nông nghiệp ở một số vùng chuyên canh, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản sạch tỉnh Hà Nam.

chu-toa-hn.jpg

Chủ tọa điều hành hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời cũng đưa ra các ý kiến đóng góp vào dự thảo, trong đó tập trung vào việc xây dựng kết cấu báo cáo; căn cứ pháp lý để triển khai kế hoạch chuyển đổi; nguyên tắc, giải pháp chuyển đổi; rà soát xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc chuyển đổi theo từng năm; bổ sung quy hoạch diện tích theo từng vùng; xây dựng cơ cấu đảm bảo theo diện tích, gắn liền với xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm cho người nông dân; đề ra cơ chế, chính sách trong xây dựng vùng chuyển đổi (hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, mẫu hóa thủ tục hành chính, có sự thống nhất đồng bộ trong ban hành kế hoạch)…

db-y-kien.jpg

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, giải trình và làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành./.