Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018
Sáng ngày 06/9/2018, Ban Tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.

Về dự có: Thiếu tướng Trần Mạnh Kha - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố…

toan-canh-sua-(y).jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe khái quát ý định diễn tập KVPT tỉnh năm 2018; giao nhiệm vụ diễn tập cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các thành phần tham gia diễn tập. Các đại biểu cũng đã được bồi dưỡng nội dung, phương pháp diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 với những nội dung chính: Những vấn đề mới về âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động, thù địch chống phá và tiến công xâm lược Việt Nam; tổ chức, phương pháp diễn tập KVPT tỉnh, những nội dung cơ bản trong công tác chuẩn bị diễn tập; hướng dẫn một số nội dung của cấp ủy và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong diễn tập KVPT tỉnh; hướng dẫn nhiệm vụ, phương pháp tổ chức thực hiện của khung tập trong diễn tập KVPT tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, phạm vi rộng, có nhiều nội dung mới, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Thông qua diễn tập tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 02 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành cho cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và 02 huyện Thanh Liêm, Kim Bảng về xây dựng và hoạt động KVPT cũng như xử lý các tình huống để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

bac-khang-sua.jpg

             Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và các địa phương tham gia diễn tập cần quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo KVPT Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về diễn tập KVPT tỉnh. Đồng thời cần quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; tuân thủ nghiêm túc nội dung chương trình, quy định của cuộc diễn tập, bám sát sự chỉ đạo, đạo diễn của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh quân khu 3, đảm bảo bí mật an toàn, tiết kiệm không làm ảnh hưởng đến hoạt động, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh chuẩn bị văn kiện các yếu tố cung cấp cho cuộc diễn tập. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp xây dựng nội dung, văn kiện diễn tập của ngành theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức diễn tập tỉnh. Huyện Thanh Liêm, Kim Bảng là các địa phương tham gia diễn tập KVPT tỉnh cùng với tỉnh cần chủ động tổ chức quán triệt và triển khai tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đảm bảo sát thực tế, an toàn tuyệt đối. Sau diễn tập các cơ quan, đơn vị địa phương cần kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc tổ chức điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, củng cố hệ thống các công trình quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.