Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 09/4/2019, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam; Giáo sư Tiến sỹ Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương HKH Việt Nam; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Như Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Trọng Thi - Ủy viên Trung ương HKH Việt Nam - Chủ tịch HKH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các gia đình, dòng họ xuất sắc trên địa bàn tỉnh…

IMG_0541.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 281/QĐ-TTg của Chính phủ, HKH tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn triển khai thực hiện đề án; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú... Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh về học tập suốt đời, học tập thường xuyên, hướng tới một xã hội học tập. HKH đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức các chương trình hoạt động nhằm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Việc điều tra, khảo sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập được tập trung triển khai, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương và đông đảo người dân. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có trên 155.000 gia đình, 1.519 dòng họ, 679 cộng đồng, 442 đơn vị, 31 cộng đồng cấp xã đạt danh hiệu “Học tập". Thông qua phong trào học tập suốt đời, tổ chức HKH ngày càng phát triển, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Chính phủ, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

IMG_0550.jpg
Bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HKH Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà HKH các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan đạt được trong 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, đặc biệt là vấn đề giáo dục cho người lớn; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các tiêu chí công nhận mô hình học tập phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục với khuyến học và các ngành liên quan, gắn khuyến học với khuyến nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; tiếp tục vận động các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ hoạt động khuyến học, khuyến tài. Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài cần gắn chặt với xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa; các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu phải là nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

IMG_0563.jpg
Các tập thể được nhận Bằng khen của Trung ương HKH Việt Nam

​​IMG_0567.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm trao Bằng khen cho các tập thể​

Nhân dịp này, 07 tập thể được Trung ương HKH Việt Nam tặng Bằng khen; 05 tập thể  được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 25 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của HKH tỉnh./.