Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018)

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018)
Chiều ngày 04/6/2018, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018).

Dự hội nghị có ông Phạm Đức Tiếp - Phó Tham mưu trưởng - Bộ Tham mưu Quân khu 3; ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Qua 24 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, tỉnh Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc có hiệu quả của Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu 3, các cấp ủy địa phương, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, trách nhiệm làm cơ sở thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được củng cố, tăng cường; khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được xây dựng ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam đưa ra các giải pháp chủ yếu là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chỉ thị, nghị định của Chính phủ về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhận thức rõ tầm quan trọng của các công trình quốc phòng và khu quân sự; thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, thế trận của khu vực phòng thủ trên địa bàn; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng giải quyết kịp thời những khiếu kiện phát sinh ngay tại cơ sở, nhất là những khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất có liên quan đến đất và công trình quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Tiếp và ông Bùi Quang Cẩm đề nghị các cấp ngành trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị ở địa phương để nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác trong thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền các cấp trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, bảo vệ các công trình quốc phòng và thực hiện pháp lệnh; thường xuyên quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, nhà nước về quốc phòng - an ninh; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra, kiểm tra đối với địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự…

Tại hội nghị, 08 tập thể, 08 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện bảo vệ công trình quốc phòng từ năm 1994 - 2018./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

hoi nghi tk 24 nam phap lenh.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

ong pham duc tiep pb.jpg

Ông Phạm Đức Tiếp - Phó Tham mưu trưởng - Bộ Tham mưu Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị

tap the duoc khen.jpg

ca nhan duoc khen.jpg

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh