Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Sáng ngày 22/01/2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh; thành viên Hội đồng GDQPAN tỉnh...

DSC_9598.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, Hội đồng GDQPAN các cấp thường xuyên quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQPAN; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác GDQPAN sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân được quan tâm thường xuyên gắn với sinh hoạt chính trị tại địa phương, cơ sở cũng như phối hợp tốt trong tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên tiếp tục được thực hiện nền nếp. Tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức dạy và học môn GDQPAN theo phân phối chương trình. Trong năm, Hội đồng GDQPAN đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 03 đồng chí cán bộ đối tượng 1 và 832 đồng chí đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN theo quyết định của cấp trên. Hội đồng GDQPAN từ tỉnh đến cơ sở đã mở 16 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 2.346 đồng chí cán bộ đối tượng 4; 1 lớp cho 135 người là chủ nhà trọ của công nhân địa bàn huyện Duy Tiên. Tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình GDQPAN cho gần 34.200 học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018; chỉ đạo tổ chức 2 lớp “Học kỳ quân đội" và “Học làm chiến sỹ Công an" cho 182 học sinh tiểu học, THCS đạt hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những kết quả, hiệu quả trong công tác phối hợp bồi dưỡng, GDQPAN; những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN đối với các đối tượng.

DSC_9592.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm đề nghị năm 2019 Hội đồng GDQPAN các cấp tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; thường xuyên kiện toàn hội đồng GDQPAN các cấp đảm bảo việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng nâng cao chất lượng GDQPAN các đối tượng. Đặc biệt quan tâm giáo dục đối tượng là học sinh sinh viên trong các trường học. Đồng thời thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác GDQPAN ở địa phương, cơ sở, hoàn thành chương trình, chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QPAN các đối tượng theo kế hoạch; nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác GDQPAN./.