Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Sáng ngày 07/3/2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh (HĐGDQPAN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch HĐGDQPAN tỉnh; Đại tá Trần Minh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐGDQPAN tỉnh; đại biểu HĐGDQPAN Quân khu 3; thành viên HĐGDQPAN tỉnh...

Năm 2017, công tác GDQPAN được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc và có nhiều chuyển biến tích cực. GDQPAN toàn dân tiếp tục được đổi mới về hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, chất lượng tuyên truyền, giáo dục được nâng lên. Việc bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc đối tượng 3, 4 và các đối tượng đặc thù khác được các cấp, các ngành quan tâm, đạt kết quả thiết thực; GDQPAN cho học sinh, sinh viên được quan tâm đầu tư và đi vào nền nếp. Trong năm, HĐGDQPAN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan, tổ chức khảo sát và xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định. HĐGDQPAN cũng đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 245 đồng chí thuộc đối tượng 3; chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 28 đồng chí cán bộ đối tượng 3 và 252 đồng chí cán bộ đối tượng 4 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức 14 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 1.806 đồng chí cán bộ đối tượng 4; chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức 01 lớp học kỳ quân đội cho 118 cháu học sinh độ tuổi từ 13 - 17. Cũng trong năm qua HĐGDQPAN tỉnh đã tập trung chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, GDQPAN trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tuyên truyền GDQPAN theo các chương trình phối hợp hành động đã được ký kết giữa các cơ quan quân sự và công an các cấp với các sở, ban, ngành, địa phương…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, HĐGDQPAN tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN, Luật GDQPAN; thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GDQPAN cho các đối tượng theo đúng quy định; tổ chức tập huấn chương trình giáo dục bồi dưỡng kiến thức QPAN ở các cấp theo kế hoạch của HĐGDQAN quân khu...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm đề nghị năm 2018 HĐGDQPAN các cấp cần thường xuyên củng cố, kiện toàn đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần; duy trì nền nếp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐGDQAN và các thành viên; tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền GDQPAN tới toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội, từng bước nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục để kịp thời phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương và các hoạt động QPAN trên địa bàn; tham mưu giúp tỉnh lựa chọn cán bộ đối tượng 1, 2 đi bồi dưỡng kiến thức QPAN theo kế hoạch, đảm bảo đủ chỉ tiêu. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tương 3, 4 khối quân sự, công an theo quy định. Các nhà trường, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đổi mới phương pháp giảng dạy môn GDQPAN cho học sinh, sinh viên.

Dưới đây là một số hình ảnh:

toan-canh-hn.jpg

Toàn cảnh hội nghị

thao-luan.jpg

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

ong-cam-pb.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐGDQPAN tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị