Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018
Sáng ngày 21/01/2019, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo...

toan-canh-hoi-nghi.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, sát với thực tế. Các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, đảm bảo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền đối ngoại. Hình thức phương tiện thông tin ngày càng đổi mới, da dạng theo phương châm “Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng" giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, lập trường và đường lối đối ngoại của Đảng đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, bảo vệ độc lập chủ quyền về vấn đề biển Đông. Đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của Hà Nam, góp phần tích cực trong công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chỉ đạo triển khai hoạt động thông tin đối ngoại ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được chú trọng. Sự phối hợp trong nắm bắt, cung cấp thông tin đối ngoại của một số thành viên chưa thường xuyên. Nội dung các tin, bài chủ yếu thông tin về sự kiện, hoạt động trong nước và của tỉnh chưa có nhiều bài viết sâu sắc trong tuyên truyền thu hút đầu tư, quảng bá du lịch, định hướng dư luận phản bác các luận điệu sai trái.

dai-bieu-dong-gop-y-kien-1.jpg

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích rõ những kết quả đã đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là các cơ quan chuyên trách nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung chuyên trang, chuyên mục trên các loại hình về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, đưa tin kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Tuyên truyền đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng…

Dc-Tran-Duc-Thuan-kl-hoi-ng.jpg

Ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trần Đức Thuần đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh để triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại, cải tiến nội dung và phương thức thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh Hà Nam kể cả trong nước và quốc tế; nghiên cứu xây dựng chương trình công tác, cụ thể hóa theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Các cơ quan báo chí tăng cường những bài viết chất lượng, nội dung phong phú, hình thức phù hợp đăng trên hệ thống của mình và hệ thống của các cơ quan báo chí ở trung ương về công tác thông tin đối ngoại; kịp thời có những tin, bài đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước.../.