Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018
Sáng ngày 03/01/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018.

Dự hội nghị có ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sỹ Đinh Văn Minh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ; bà Lê Thị Thanh Hương - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo: Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Thanh tra tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố…

IMG_8756.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, do vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, kết hợp nghiên cứu tài liệu, tiếp thu thông tin, kiến thức, trao đổi các tình huống cụ thể để nắm vững các quy định của luật; khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó vận dụng giải quyết công việc tốt hơn.

IMG_8742.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu nghe Tiến sỹ Đinh Văn Minh truyền đạt các nội dung của Luật Tố cáo năm 2018, những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 so với Luật Tố cáo năm 2011.

Theo đó, Luật Tố cáo năm 2018 có 09 Chương và 67 Điều, có nhiều điểm mới đáng chú ý như: Bổ sung thêm các nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với các trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức; tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo từ 60 ngày xuống còn 30 ngày kể từ khi thụ lý giải quyết tố cáo.

IMG_8749.jpg

Tiến sỹ Đinh Văn Minh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ triển khai một số nội dung của Luật Tố cáo

Đặc biệt, Luật Tố cáo năm 2018 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bảo vệ khi người tố cáo có văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. Đây là điểm mới rất quan trọng, quy định trách nhiệm của người giải quyết tố cáo và cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo. Khác với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 quy định 03 biện pháp bảo vệ: Biện pháp bảo vệ bí mật thông tin; biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm; biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm. Trong đó, nội dung bảo vệ của từng biện pháp được quy định bổ sung thêm để đảm bảo người tố cáo được bảo vệ tốt nhất về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Cũng tại hội nghị, Tiến sỹ Đinh Văn Minh đã giải đáp những câu hỏi, thắc mắc của các đại biểu về Luật Tố cáo năm 2018./.