Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở

Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở
Sáng ngày 06/7/2018, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tuyến cơ sở” với các tỉnh, thành trong cả nước. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và  bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài Chính - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Lê Quang Minh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố…

IMG_8395.jpg

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo báo cáo của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết tháng 6 năm 2018, cả nước có gần 81,6 triệu người tham gia  BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 86,9%; có 2.316 cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, trong đó có 1.549 cơ sở y tế công lập, 544 cơ sở y tế tư nhân và 223 y tế cơ quan. Về cơ sở vật chất hiện toàn quốc có 41,9% số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; 6,5 % số trạm có đủ cơ số phòng theo chuẩn. Trong đó, có 25,9% số trạm y tế xã đủ trang thiết bị; 42,9% ở mức chấp nhận được, 31,2 %  thiếu trang thiết bị cơ bản theo yêu cầu. Hầu hết các trạm y tế đều thiếu các thuốc trong danh mục, kể cả các thuốc cho điều trị các bệnh mạn tính, thông thường, thiếu thuốc y học cổ truyền. Về nhân lực, cơ bản đủ số lượng, tuy nhiên phân bổ không đều, vẫn còn một số trạm không có bác sỹ, không có y sỹ Y học cổ truyền, nữ hộ sinh. Trong khi đó có những trạm có tới 02 bác sỹ. Chất lượng đội ngũ y, bác sỹ còn hạn chế. Hoạt động chuyên môn tại các trạm y tế còn thể hiện nhiều yếu kém: Nhiều trạm y tế vẫn chưa thực hiện được danh mục kỹ thuật cho bảo hiểm theo phân tuyến, theo gói dịch vụ y tế cơ bản; chưa thực hiện phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị các bệnh thông thường; nhiều trạm y tế chưa thực hiện được chăm sóc tiếp tục hoặc thực hiện nhưng chưa đầy đủ, toàn diện. Vấn đề tư vấn hỗ trợ, nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cộng đồng còn hạn chế, bị động. Theo thống kê từ năm 2014 đến nay, tỷ lệ % số lượt khám BHYT trong tổng số lượt khám, chữa bệnh BHYT có xu hướng giảm tại xã và tăng lên tại tuyến huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại y tế cơ sở; kết quả thực hiện BHYT tại địa phương; mô hình khám, cấp thuốc, quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại tuyến huyện, xã; kết quả thực hiện BHYT tại địa phương, khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở; tăng cường các dịch vụ y tế theo nguyên lý y học gia đình tại trạm y tế…

IMG_8392.jpg

 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ Trưởng Bộ Y tế  phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị, thời gian tới tuyến y tế cơ sở cần tăng cường năng lực chuyên môn, đặc biệt là khám chữa bệnh bằng BHYT; thực hiện chiến lược tăng cường y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2559/QĐ-BYT ngày 20/4/2018 về tăng cường thực hiện điều trị, quản lý, tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2020; tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho y tế cơ sở, phát triển thêm các phòng khám gia đình; điều chuyển cán bộ y tế từ các tuyến tỉnh, huyện về các cơ sở y tế tuyến xã đối với những nơi thiếu; cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tuyến y tế cơ sở; xây dựng thêm phần mềm công nghệ thông tin về quản lý hồ sơ, sức khoẻ nhân dân và phần mềm quản lý trạm y tế cấp xã.../.