Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018
Sáng ngày 10/01/2019, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ; bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương…

Tại điểm cầu Hà Nam có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

toan-canh-truc-tuyen-y-sua.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Trong năm 2018, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Cùng với đó, quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền", tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thi đua “Dân vận khéo" có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm.

Năm 2019, Ban Dân vận Trung ương xác định tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, tham mưu, nâng cao chất lượng các đề án Bộ Chính trị, Bí thư giao; triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “Năm dân vận chính quyền" 2019 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá"; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận ban hành trong nhiệm kỳ XII; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đồng bào tôn giáo…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận của các cấp, ngành, địa phương trong năm qua. Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ tồn tại, hạn chế, những bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân chưa được giải quyết. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong năm 2019 và những năm tiếp theo các cấp, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả, thiết thực hơn kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền", trong đó giải quyết tốt hơn nữa những ý kiến, nguyện vọng, mong muốn chính đáng của nhân dân, khắc phục tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng; tăng cường và mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

ky ket.jpg

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”

Tại hội nghị này, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019"./.