Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chí...

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Sáng ngày 18/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Hà Nam…

IMG_9134.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Tại hội nghị, Bộ NN&PTNT đã báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Trong đó, Nghị định số 98/NĐ-CP là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và góp phần phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp đến năm 2020. Nghị định gồm 5 chương, 19 điều với các nội dung chính: Quy định đối tượng áp dụng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hình thức liên kết, hợp đồng liên kết, dự án liên kết; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện liên kết; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết; cách thức tổ chức, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Mục tiêu của Đề án là duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu kém, phấn đấu có trên 5.400 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện thành lập mới trên 5.200 HTX nông nghiệp trên các lĩnh vực có lợi thế tại các địa phương. Để đạt mục tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra là: Xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX đã ngừng hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu kém; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện thành lập mới các HTX nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả; phát triển liên hiệp HTX nông nghiệp; xây dựng các đề án, kế hoạch ưu tiên được Chính phủ giao như: Kế hoạch Phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020; Kế hoạch Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020; Đề án nâng cao năng lực sản xuất, quản lý cho HTX nông nghiệp thông qua hình thức đào tạo nghề ở nước ngoài bằng nguồn vốn xã hội hóa. Kế hoạch của Bộ NN&PTNT cũng nêu rõ các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện đề án; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đối với HTX nông nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước và HTX; tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ NN&PTNT với các bộ, ngành, Trung ương, Liên minh  HTX Việt Nam và chính quyền địa phương để lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển HTX; huy động nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho các HTX nông nghiệp.

Hội nghị đã nghe đại diện các bộ, ngành, địa phương chia sẻ kết quả thực hiện phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thời gian qua. Các đại biểu cũng bày tỏ quyết tâm trong việc triển khai, thực hiện 2 nghị định, quyết định này.

IMG_9141.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Liên kết giúp nâng cao lợi ích của các tác nhân tham gia, đặc biệt đối với nông dân; hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tăng quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tăng quy mô sản xuất hàng hóa… Phó Thủ tướng cũng cho rằng, một số chính sách khuyến khích của Chính phủ và các địa phương trước đây còn bất cập, chưa đủ mạnh để kích cầu phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, xứng tầm với tiềm năng, lợi thế. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai các nhiệm vụ được giao trong đề án; chỉ đạo các cơ quan trực thuộc ngành dọc tại địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu và triển khai thực hiện. Các địa phương xây dựng đề án và kế hoạch hành động cụ thể; rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX tại địa phương cho phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thành lập mới và củng cố, phát triển HTX hoạt động có hiệu quả./.