Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2016 - 2018, kế hoạch thực hiện đ...

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2016 - 2018, kế hoạch thực hiện đến năm 2020
Chiều ngày 28/8/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2016 - 2018, kế hoạch thực hiện đến năm 2020. Ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ngành, huyện, xã có liên quan…

IMG_9577.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Sau hơn 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, đến nay toàn tỉnh mới có 196 hộ chăn nuôi 3.139 con bò và bê (đạt 52,32% kế hoạch), đạt 15,7% theo đề án. Tổng lượng sữa là 4.452 tấn sữa, doanh thu đạt gần 58 tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng quy hoạch được 12 khu chăn nuôi bò sữa với tổng diện tích là 281,81 ha, quy mô 335 trại bò, nuôi 5.830 con. Có 03 xã Mộc Bắc, Liêm Túc, Khả Phong và các hộ chăn nuôi tại 04 huyện Duy Tiên, Thanh Liêm, Kim Bảng, Lý Nhân đã quy hoạch đất trồng cây thức ăn, cơ bản đáp ứng đủ nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò sữa hiện có trên địa bàn toàn tỉnh. Để hỗ trợ, mở rộng phát triển đàn bò sữa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho khách hàng vay vốn với số tiền là trên 71 tỷ đồng để mua 1.464 con bò. Công tác tiêu thụ sữa tươi, công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh và nhân giống bò sữa, công tác đào tạo tập huấn cho nông dân và kỹ thuật viên cơ sở được quan tâm. Tổng kinh phí hỗ trợ cho phát triển chăn nuôi bò sữa từ năm 2016 đến nay là trên 7 tỷ 200 triệu đồng, bằng khoảng 18% kế hoạch của đề án.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy kết quả phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2016 - 2018 đạt được còn thấp, nhất là tại các doanh nghiệp tổng đàn chỉ đạt được 1,63% kế hoạch, hầu hết các địa phương không đạt kế hoạch đề ra;  việc tổ chức triển khai thực hiện đề án của một số địa phương chưa đồng bộ; công tác quản lý phát triển chăn nuôi bò sữa tại một số khu quy hoạch còn yếu, lỏng lẻo; công tác xử lý môi trường của các hộ chăn nuôi chưa hiệu quả; tay nghề kỹ thuật chăn nuôi bò còn hạn chế…

IMG_9588.jpg

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu, phân tích làm rõ nguyên nhân tồn tại, vướng mắc khiến tổng đàn bò tăng trưởng chậm. Đồng thời đưa ra những giải pháp hiệu quả để đạt được mục tiêu 20.000 con bò sữa vào năm 2020 mà đề án đã đưa ra. Đại biểu cũng đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác thú ý, xử lý ô nhiễm môi trường; lắp đặt tanh sữa, nâng cao chất lượng sữa; mở rộng quy hoạch ở một số địa phương có khả năng phát triển đàn bò sữa…

IMG_9592.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo đề án phát triển chăn nuôi đàn bò sữa. Trong thời điểm Hà Nam thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì phát triển đàn bò sữa là hướng đi đúng đắn. Để đạt được mục tiêu phát triển đàn bò sữa đến năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương trước mắt cần đạt được kế hoạch phát triển đàn bò sữa năm 2018; tập trung cao cho việc tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp Vinamilk đầu tư dự án tại xã Thanh Nguyên (huyện Thanh Liêm); hỗ trợ các hộ chăn nuôi chế biến sữa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của chăn nuôi bò sữa; bám sát các nội dung của đề án, rà soát lại quy hoạch để chỉ đạo thực hiện quyết liệt; tăng cả quy mô hộ và quy mô đàn bò sữa trong hộ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương làm tốt công tác thú ý trong chăn nuôi bò sữa không để xảy ra dịch bệnh lớn; nâng cao chất lượng công tác tập huấn cho đội ngũ dẫn tinh viên; nắm chắc tình hình giống bò giới thiệu cho các hộ chăn nuôi; đề xuất mô hình quản lý bò sữa trong toàn tỉnh. Các sở ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp thực hiện tốt đề án./.