Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 trên Hệ thống dịch vụ thuế điện tử

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 trên Hệ thống dịch vụ thuế điện tử
Từ ngày 08/3/2018, cơ quan Thuế đã triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử thay thế hệ thống Quyết toán thuế thu nhập cá nhân online cho phép người nộp thuế chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN; 05/KK-TNCN; 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN; 09/KK-TNCN; 13/KK-TNCN; tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH.

Để sử dụng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử, người nộp thuế tra cứu tại địa chỉ: http://thuedientu.gdt.gov.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hà Nam theo số điện thoại:

1. Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế: 0226.3829232; 0226.3723999.

2. Phòng Kê khai và Kế toán thuế: 0226.3841583.