Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 112-KH/TU về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019.

Theo đó, đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí. Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 20/10/2019. Năm nay giải có cơ cấu giải thưởng như sau: về tác phẩm, có 01 giải đặc biệt, 05 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích. Về giải tập thể: có 15 giải xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.