Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Huyện ủy Thanh Liêm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
Chiều ngày 27/12/2018, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, các cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội (KT-XH). Tình hình KT-XH ổn định, phát triển, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu đã đề ra. Thu ngân sách tăng 14%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 23%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng…Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được triển khai quyết liệt. Các hoạt động văn hóa- xã hội diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh- quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể thể tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả.

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Song song với đó, công tác KTGS được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai nghiêm túc. Nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm; kịp thời xem xét giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH của huyện.

thanhliem1-16_37_14_627.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Huyện ủy Thanh Liêm xác định: Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019. Kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý; điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý phục vụ nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX và nhân sự bầu cử HĐND huyện khóa XIX. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS của Đảng; chú trọng KTGS, đôn đốc việc khắc phục, thực hiện các kết luận sau thanh tra, các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Trong lãnh đạo phát triển KT-XH: Siết chặt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản. Rà soát các dự án, tập trung nguồn vốn giải quyết, xử lý nợ công xây dựng cơ bản, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình trọng điểm. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19% so với năm 2019. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn, tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện NTM trong quý I/2019. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

thanhliem2-16_37_15_346.jpg
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị​

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong CBĐV. Quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh cụ thể hóa vào thực tiễn địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt vai trò nêu gương của CBĐV. Nâng cao vai trò của chính quyền các cấp trong quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường vùng Tây Đáy.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám sát của trung ương, của tỉnh. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Trước mắt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện tập trung làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn./.


Theo baohanam.com.vn