Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-STTTT triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018.