Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ CCHC tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm...

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ CCHC tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019