Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của PCT UBND tỉnh Trương Minh Hiến tại Hội nghị nghe Công ty CP giống cây trồng trung ương báo cáo đề xuất D...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết luận của PCT UBND tỉnh Trương Minh Hiến tại Hội nghị nghe Công ty CP giống cây trồng trung ương báo cáo đề xuất Dự án ĐTXD Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng