Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo lời Bác”, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện nghiêm túc: Tại Hội nghị sinh hoạt chi bộ tháng 01/2017, Chi bộ đã tổ chức quán triệt kế hoạch triển khai cuộc thi cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; giao cho mỗi cá nhân lựa chọn một ý tưởng để phục vụ cho việc viết bài dự thi. Tại Hội nghị sinh hoạt chi bộ tháng 02/2017, Chi bộ chỉ đạo các cá nhân viết bài và nộp về cấp uỷ trước ngày 19/5/2017.