Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai giảng lớp học nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn

Thông tin lao động, việc làm  
Khai giảng lớp học nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn
Ngày 6/8/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kim Bảng phối hợp với UBND xã Đồng Hóa khai giảng lớp học nghề may công nghiệp cho 25 lao động nông thôn.