Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thanh Liêm năm 2018

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thanh Liêm năm 2018
Sáng ngày 24/10/2018, huyện Thanh Liêm tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2018.

Dự khai mạc có ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Thanh Liêm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Thanh Liêm…

1245679.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2018 diễn ra trong 2,5 ngày với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ". Mang mật danh “HN-18". Nội dung diễn tập là triển khai các hội nghị: Ban Thường vụ Huyện uỷ (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; UBND huyện triển khai các biện pháp chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Đảng ủy Công an huyện thông qua kế hoạch phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Ủy ban quân sự huyện thông qua biện pháp thi hành Lệnh thiết quân luật; Kỳ họp bất thường HĐND huyện ra Nghị quyết chuyển địa phương vào thời chiến; Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện triển khai kế hoạch phòng không nhân dân trong thời chiến; Đảng ủy quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ; UBND huyện tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo cho tác chiến phòng thủ; thông qua, phê duyệt kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Diễn tập thực binh: Xử lý tình huống phòng chống cháy nổ - tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của Công an huyện; di chuyển một phần cơ quan lãnh đạo và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện vào sở chỉ huy thống nhất; huy động tiềm lực ngành giao thông vận tải cơ động lực lượng, phương tiện bảo đảm tác chiến KVPT; LLVT huyện phối hợp với LLVT tỉnh đánh địch đổ bộ đường không vào KVPT.

12345.jpg

UBND huyện triển khai các biện pháp chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

Cuộc diễn tập KVPT huyện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng vận dụng lý luận thực tiễn của cấp ủy, chính quyền địa phương; vai trò tham mưu phối hợp hiệp đồng của LLVT với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái về quốc phòng. Đồng thời, cụ thể hóa quá trình vận hành cơ chế trong xử trí tình huống về quốc phòng của hệ thống chính trị của địa phương; vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong KVPT khi có tình huống xảy ra nhằm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho xây dựng phát triển kinh tế xã hội.

Kết thúc các nội dung cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện tổ chức rút kinh nghiệm, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác thực hành diễn tập KVPT huyện năm 2018./.