Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018
Ngày 24/10/2018, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2018 chính thức được khai mạc.

Dự, chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng - Tư lệnh Quân khu 3; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2018; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Chính ủy Quân khu 3; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Tư lệnh Binh chủng Công binh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố cùng các lực lượng tham gia diễn tập.

IMG_1591.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhấn manh: Cuộc diễn tập lần này là dịp để nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể. Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm nay có quy mô lớn với nhiều nội dung mới. Qua thời gian tích cực chuẩn bị, tổ chức luyện tập, diễn tập thử, đến nay toàn tỉnh đã có 06 đơn vị diễn tập trước. Để cuộc diễn tập chính thức diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng trong quá trình tham gia diễn tập cần tích cực, chủ động vận dụng nghiên cứu, liên hệ, sáng tạo quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng - an ninh (QP-AN) của Đảng trong tình hình mới vào điều kiện thực tế của ngành, địa phương nhằm giải quyết tốt những tình huống theo yêu cầu, đảm bảo tính nguyên tắc, lý luận và thực tiễn cao.

IMG_1583.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Trong cuộc diễn tập có sử dụng nhiều vật chất, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng, bắn đạn thật, đạn hơi, thuốc nổ… do vậy các lực lượng tham gia diễn tập phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành đúng phương án, quy định, quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật và an toàn giao thông. Cùng đó, gắn nội dung diễn tập với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức thực hiện đảm bảo QP-AN; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng các công trình quốc phòng đi liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

IMG_1596.jpg

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 trong 2,5 ngày với đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ" được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

DSC_8748.jpg

Các đại biểu dự diễn tập thực binh của Công an tỉnh

Nằm trong chương trình diễn tập, Công an tỉnh đã tiến hành thực binh phương án giải quyết tập trung đông người, phá rối an ninh, trật tự, dẹp trừ bạo loạn, đánh khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Diễn tập thực binh của Công an tỉnh gồm 3 phần: Diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng; thực binh giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, dẹp trừ bạo loạn; thực binh đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn; xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. 

DSC_8830.jpg

Hình ảnh cứu thương trong buổi diễn tập thực binh

Thông qua diễn tập nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp về công tác QP-AN. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, nhất là vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng quân đội, công an trong xây dựng và tác chiến KVPT. Qua đó, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết những tình huống về QP-AN có thể xảy ra trên địa bàn. Mặt khác, tăng cường tiềm lực cho KVPT và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh trong tình hình mới./.