Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Khai mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 10/7/2019, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã chính thức khai mạc.

Về dự có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố cùng đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII…

IMG_2240.jpg

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ nên có khối lượng công việc lớn. Với việc xem xét, quyết nghị nhiều nghị quyết, nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới trong hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

IMG_2234.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 19.468,2 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất trong 04 năm gần đây. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 4.337 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 48.220,2 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 4.552 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm, tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả 05 Nghị quyết chuyên đề trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; sản xuất vụ Mùa, tiếp tục phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản phát triển; nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đăng ký hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất, có sản phẩm trong năm 2019; phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động khu công nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng ngân sách, đặc biệt là các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lĩnh vực khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu; phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND tỉnh. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, HĐND tỉnh chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra; giám sát, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội. HĐND tỉnh đã hoàn thành 04 cuộc giám sát chuyên đề, đảm bảo đúng thời thời gian, kế hoạch đề ra, đồng thời chú trọng chất lượng các cuộc giám sát, kết quả cụ thể cuộc giám sát. 6 tháng cuối năm, HĐND tỉnh tiếp thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2019; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường hoạt động của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh trong giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; triển khai các cuộc giám sát theo chương trình giám sát năm; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh.

IMG_2243.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trình bày báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại kỳ họp

 Cũng tại phiên khai mạc, bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Đồng báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII. Lãnh đạo các ngành liên quan báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

IMG_2247.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy trách nhiệm của mình, thảo luận, nghiên cứu một số nội dung: Việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách ưu đãi theo lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa; chủ trương đầu tư dự án đầu tư công và một số dự án đầu tư PPP theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng thời đề nghị HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tích cực triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các Kết luận về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa, bò sinh sản, gia cầm, thủy sản; nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động các khu công nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự đô thị; tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tin tưởng với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng các kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII nhất định sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.

Buổi chiều, kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục phiên họp tại hội trường./.