Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khởi công tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Lũng Xuyên, xã Yên Bắc

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Khởi công tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Lũng Xuyên, xã Yên Bắc
Sáng ngày 21/7/2017, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Duy Tiên và xã Yên Bắc tổ chức Lễ  Khởi công tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Lũng Xuyên, xã Yên Bắc