Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Nội chính tỉnh ký kết giao ước thi đua

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Khối thi đua Nội chính tỉnh ký kết giao ước thi đua
Ngày 9/4, Khối thi đua Nội chính tỉnh (gồm: Cục Thi hành án dân sự, Bộ CHQS, Công an, Viện KSND, Thanh tra, Toà án, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ) đã tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

chu_tich_tinh-15_18_03_266.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã thông qua quy chế công tác thi đua khen thưởng (TĐKT), chương trình hoạt động của khối năm 2019; thảo luận về 10 nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Khối thi đua Nội chính tỉnh đã phát động, ký kết giao ước thi đua với những nội dung: Thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác TĐKT; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua(PTTĐ), gắn PTTĐ với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đơn vị trong khối chủ động nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tăng cường trao đổi cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổ chức sơ, tổng kết PTTĐ, tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm trong tổ chức PTTĐ và công tác chuyên môn, công tác cán bộ. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự .

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò, vị trí của Khối thi đua Nội chính trong công tác TĐKT của tỉnh. Đồng chí đề nghị năm 2019, các đơn vị trong khối cần thực hiện tốt một số nội dung: Tập trung chỉ đạo, triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, khóa XII; hoàn thành toàn diện chương trình công tác năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị và của khối; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp làm việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: các đơn vị trong khối cần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, tham gia chuẩn bị chu đáo các điều kiện để góp phần tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc- Vesak 2019.

ky_ket_2-15_18_03_535.jpg

Đại diện các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Theo baohanam.com.vn