Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo gương Bác

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Kim Bảng cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo gương Bác
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Kim Bảng đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa rộng khắp, công tác tuyên truyền luôn được Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả, kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05 tại các đơn vị, địa phương; những nội dung chủ yếu trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2017, 2018… 

Đặc biệt, việc xây dựng mô hình điểm, tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác", tổ chức tọa đàm, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo gương Bác… được ưu tiên triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện thông qua hội nghị báo cáo viên hằng tháng, hội nghị họp thôn, tổ phố, ban, ngành, đoàn thể, sinh hoạt chi bộ, câu lạc bộ... Đồng thời, tích cực tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, gửi tin, bài về Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam… Từ đó, tạo sức lan tỏa về phong trào rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, phù hợp với vị trí và chức trách nhiệm vụ được giao.

thu_gom_phe_lieu-08_51_00_036.png

Các hội viên của Hội Phụ nữ xã Đồng Hóa (Kim Bảng) thu gom phế liệu gây quỹ tiết kiệm.

Cùng với tuyên truyền thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 luôn được cấp ủy các cấp trong huyện quan tâm, chú trọng. Thông qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo gương Bác; điều chỉnh, uốn nắn những biểu hiện “bệnh thành tích", hình thức, phô trương, nói không đi đôi với làm. Đồng thời, sâu sát, trực tiếp giúp đỡ các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình cụ thể hóa, liên hệ vận dụng nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tế công tác.

Từ sự sâu sát trong chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nên năm 2018, tỷ lệ cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị chủ động tham gia học tập, thảo luận từng nội dung gắn với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đạt tỷ lệ 98%. Hầu hết cán bộ, đảng viên chủ động lựa chọn những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký “làm theo", trong đó: 161 tập thể, 173 cá nhân đăng ký xây dựng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo gương Bác. Tính đến trước tháng 9/2018, toàn huyện triển khai thực hiện 151 mô hình học tập, làm theo gương Bác. 

Sau khi chuyển giao Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng thời thực hiện việc sáp nhập chi bộ thôn, tổ phố, giải thể chi bộ cơ quan xã theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), toàn huyện còn 131 mô hình đăng ký học tập, làm theo gương Bác. Hầu hết các mô hình đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, như: mô hình “Học tập và làm theo phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh" (Đảng bộ Công an huyện); mô hình “Học tập và làm theo phong cách nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (Chi bộ 5, Đảng bộ xã Ngọc Sơn); mô hình “Học tập, làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ được giao" (Chi bộ Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện); mô hình thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ những gia đình hoàn cảnh khó khăn của Hội Phụ nữ xã Đồng Hóa…

Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05, ngành giáo dục huyện Kim Bảng cũng đã phát động phong trào thi đua với những nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ “dạy tốt, học tốt". Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm “Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Chi bộ Trường THPT Lý Thường Kiệt, sau đó nhân rộng mô hình ra các chi bộ Trường THPT A, B, C Kim Bảng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Một điểm nhấn nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Kim Bảng là nội dung học tập, làm theo gương Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và dần trở thành nền nếp, hạn chế tính hình thức, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Kết quả học tập, làm theo gương Bác đã trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Năm 2017, toàn huyện có 84,3% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 79,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Về định hướng thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới, cấp ủy các cấp ở Kim Bảng xác định: Tập trung phát huy vai trò nêu gương trong học tập, làm theo phong cách Bác của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ, người đứng đầu. Theo đó, nội dung nêu gương theo phong cách Bác sẽ được cụ thể hóa theo hướng sát thực, toàn diện cả trong công tác, trong đời sống thường ngày, nhằm tạo ảnh hưởng tích cực để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân noi theo. Cấp ủy các cấp cũng sẽ chú trọng hơn nữa đến việc phát hiện, động viên nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo Báo Hà Nam điện tử