Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng thu hoạch được trên 2000 ha diện tích lúa Mùa

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Kim Bảng thu hoạch được trên 2000 ha diện tích lúa Mùa
Vụ Mùa năm nay huyện Kim Bảng gieo cấy tổng diện tích trên 4000 ha. Do đổi mới mạnh mẽ cơ cấu giống lúa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh nên vụ Mùa năm nay lúa phát triển tốt. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, hiện tại nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung cao độ nhân lực, phương tiện máy móc gặt nhanh lúa đã chín, tránh mưa giông, gió bão ảnh hưởng đến kết quả của vụ sản xuất, đồng thời làm đất đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu vụ đông.