Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở HANO PARK 1, tại xã Đại Cương và xã Nhật Tựu

 
Kim Bảng tổ chức công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở HANO PARK 1, tại xã Đại Cương và xã Nhật Tựu
Tin liên quan