Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Kim Bảng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã
Sáng 13/9, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Kim Bảng tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã (Thụy Lôi, Khả Phong, thị trấn Ba Sao) năm 2018.
Cuộc diễn tập cụm xã có đề mục: “Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn lãnh  đạo, chỉ đạo chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; phát huy vai trò cụm xã trong bảo đảm cho tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, huyện".

Ngay sau khai mạc, các hội nghị vận hành cơ chế được nhanh chóng triển khai ở 3 xã, thị trấn với các nội dung: quán triệt, triển khai nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về ổn định tình hình an ninh chính trị, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị đảng ủy xã (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo ổn định tình hình an ninh chính trị, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển địa phương sang thời chiến; triển khai kế hoạch phòng không nhân dân thời chiến; kế hoạch giải tán tập trung đông người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự, giải cứu con tin; ổn định tình hình an ninh chính trị; kế hoạch động viên, tuyển quân thời chiến; kế hoạch chiến đấu phòng thủ…

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, sự chuẩn bị chu đáo, nội dung diễn tập được các lực lượng triển khai nghiêm túc, bài bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; các ban, ngành đoàn thể làm công tác tham mưu; cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt" trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh địa phương. Thông qua diễn tập cụm xã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong giải quyết những tình huống phức tạp về an ninh, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết thúc diễn tập, Ban Tổ chức diễn tập huyện Kim Bảng đã khen thưởng 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2018./.


Theo Báo Hà Nam điện tử