Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Thanh tra phát hiện 850 tổ chức, cá nhân sai phạm

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Ngành Thanh tra phát hiện 850 tổ chức, cá nhân sai phạm
Từ đầu năm đến nay ngành Thanh tra tỉnh tích cực triển khai các biện pháp thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Toàn ngành đã triển khai 52 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành đối với 1.198 tổ chức, cá nhân, qua đó phát hiện 850 tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng số tiền sai phạm trên 1,5 tỷ đồng. Các sai phạm chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực: Xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu, thương mại, các mặt hàng thực phẩm, an toàn thực phẩm, chăn nuôi thú y. Ngành đã kiến nghị xử lý thu hồi 144,2 triệu đồng, kiến nghị khác trên 174 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 98 trường hợp với số tiền xử phạm vi phạm gần 1 tỷ 266 triệu đồng (đã thu nộp ngân sách nhà nước 1 tỷ 253 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99%). Đồng thời đình chỉ hoạt động 05 bến đò, thu giữ 199 đĩa CD, VCD không tem nhãn… Qua đó góp phần hạn chế xảy ra những sai phạm, tiêu cực./.