Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những mô hình điểm học và làm theo Bác ở Duy Tiên

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Những mô hình điểm học và làm theo Bác ở Duy Tiên
Với phương châm chọn việc đăng ký làm theo Bác phải sát chức năng, nhiệm vụ, thiết thực, hiệu quả, năm 2018, Đảng bộ huyện Duy Tiên đã lựa chọn, xây dựng 52 mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quá trình thực hiện đã xuất hiện những cách làm hay, tạo sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mô hình “Trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Đảng bộ Công an huyện đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Qua 1 năm thực hiện mô hình này, Công an huyện Duy Tiên có 5 lượt công dân gửi thư khen, cảm ơn. 

Thực hiện mô hình, Chi bộ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Duy Tiên) tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong tiếp và cấp căn cước công dân. Đồng chí Trương Thị Phương Loan, Phó Bí thư Chi bộ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hoá thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi hơn cho công dân khi đến giải quyết công việc, nhất là trong việc cấp đổi thẻ căn cước công dân. Chi bộ tham mưu với Đảng uỷ Công an huyện chỉ đạo bộ phận tiếp dân mở cửa sớm (trước thời gian quy định) và làm hết việc mới nghỉ; mua sắm thiết bị phục vụ cấp thẻ căn cước công dân cho các đối tượng đặc biệt (phục vụ tại nhà).

Cùng với cách làm hay của Đảng bộ Công an huyện, còn có nhiều mô hình khác như: Nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển" của Đảng bộ Trường THPT A Duy Tiên; mô hình “Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân" của Đảng bộ xã Mộc Bắc… đã và đang khẳng định sự sáng tạo và hiệu quả thiết thực khi thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Bí thư Huyện ủy Duy Tiên cho biết: Trước hết, cần chọn điểm, chọn mô hình để xây dựng điển hình, không làm hình thức hay theo phong trào. Mục tiêu cuối cùng là các mô hình phải có kết quả cụ thể và phải được nhân rộng nhằm tạo sức lan tỏa để triển khai đồng loạt ở các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đánh giá việc thực hiện mô hình chính là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương, đơn vị.

Thiết thực nâng cao hiệu quả và chống bệnh thành tích khi thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy Duy Tiên chỉ đạo các cấp ủy xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Nội dung đột phá tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị; khắc phục, ngăn chặn bệnh thành tích; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, sử dụng tài sản công và trách nhiệm nêu gương… 

Nhờ vậy, các vấn đề bức xúc được người dân quan tâm như: Quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo… được quan tâm giải quyết kịp thời.

Nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt thường kỳ gắn với xác định, thực hiện các khâu đột phá làm cho các buổi sinh hoạt của chi bộ có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng làm qua loa, hình thức, chưa gắn nhận thức với hành động; một số nơi chưa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; việc phát hiện, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình còn hạn chế.

Khắc phục hạn chế này, Huyện ủy Duy Tiên chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc đưa nội dung các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến sát thực tiễn, có chất lượng và có sức lan tỏa; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy các cấp nhằm củng cố niềm tin của người dân và khơi dậy ý chí phấn đấu, nhiệt huyết công tác của mỗi cán bộ, đảng viên. Huyện yêu cầu cấp ủy các cấp cần bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ, dễ nhớ, dễ thực hiện./.

Theo Báo Hà Nam điện tử