Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp tháng 11 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Phiên họp tháng 11 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh
Chiều ngày 07/11/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2018. Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh…

Tại phiên họp, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai chương trình công tác trong thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của HĐND tỉnh, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; công tác phối hợp chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với thành viên UBND tỉnh, nhất là những nội dung đã có cam kết, mốc thời gian thực hiện để đề nghị tập trung chỉ đạo, giải quyết. Cùng với triển khai thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát thường xuyên việc tuân thủ hiến pháp, pháp luật ở địa phương tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội, liên quan đến người dân, doanh nghiệp…

Toan canh.jpg
Các đại biểu dự phiên họp

Trong tháng 10/2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Các cấp, ngành tập trung đẩy mạnh sản xuất, thu hút đầu tư; tích cực chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện; đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án, đặc biệt là dự án Khu du lịch Tam Chúc...

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, đến nay, việc xây dựng các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Các nội dung còn lại đang được các sở, ngành tích cực xây dựng hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành gửi UBND tỉnh trước ngày 10/11/2018.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân…

b Loi.jpg
Ông  Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp​

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi đề nghị Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tăng cường thực hiện tốt quy chế phối hợp, nhất là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; cần quan tâm đến các nội dung báo chí, dư luận phản ánh. Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7, trong đó đặc biệt lưu ý tiến độ, chất lượng xây dựng các dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo; chú trọng việc lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp. Tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, nhất là Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, nghị quyết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức tốt các cuộc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch trong tháng 11. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND tỉnh đối với ý kiến chất vấn của đại biểu…/.