Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp tháng 6 HĐND tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Phiên họp tháng 6 HĐND tỉnh Hà Nam
Chiều ngày 12/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai chương trình công tác tháng 6/2019.

Dự phiên họp có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh, các ban của HĐND tỉnh; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh; chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan...

DSC_9783.jpg

Đại biểu thảo luận tại phiên họp

Tháng 5/2019, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình công tác đề ra trên tất cả các mặt. Trong đó đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII; tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp, tích cực chuẩn bị kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019); giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp…

Phiên họp đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung như: Chú trọng tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; phối hợp triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường); tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương…

Phiên họp đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh; kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

DSC_9771.jpg

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi yêu cầu thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ công tác tháng 6 đã đề ra. Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, các đại biểu, tổ đại biểu phối hợp tập trung giải quyết có hiệu quả những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những kiến nghị được dư luận xã hội quan tâm như các nhóm vấn đề liên quan đến: môi trường; khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng; xe quá tải trọng; nước sạch nông thôn; đất đai (tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý các vi phạm…); chế độ người có công; tiến độ một số công trình, dự án.

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan có liên quan quan tâm thực hiện đúng các mốc thời gian đề ra, trong đó chú trọng đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các văn bản phục vụ kỳ họp…/.