Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng - văn hóa quý I năm 2018

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng - văn hóa quý I năm 2018
Quý I năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng, văn hóa.