Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Sáng ngày 08/01/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phòng văn hoá và thông tin, đài truyền thanh - truyền hình huyện, thành phố; các doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của sở.

DSC_0427.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch trên các mặt công tác. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến địa phương tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả trên cả các lĩnh vực: thông tin, báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành được tham mưu ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, triển khai hiệu quả các giải pháp, thúc đẩy lĩnh vực thông tin truyền thông tiếp tục phát triển.

Hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản tiếp tục vận động theo đúng định hướng của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Các cơ quan báo chí, xuất bản đã thông tin, tuyên truyền tốt các chủ trương, giải pháp của tỉnh, sự kiện chính trị lớn của đất nước. Đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ và kịp thời tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Với chức năng quản lý thông tin truyền thông, sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng xã hội học tập, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Công tác quản lý nhà nước về viễn thông được tăng cường, tạo điều kiện cho thị trường viễn thông phát triển bền vững. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo thông suốt, kịp thời. Các doanh nghiệp viễn thông từng bước phát triển các dịch vụ giúp người dân được thụ hưởng nhiều sản phẩm mới. Công tác quản lý thông tin trên mạng Internet được đẩy mạnh giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Lĩnh vực công nghệ thông tin có sự vận động, chuyển biến rõ rệt. Việc công khai, minh bạch thông tin trên cổng thông tin điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được nhiều cơ quan quan tâm; việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước được triển khai tích cực. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được đẩy mạnh ở đa số các cơ quan.

Công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Hà Nam có chuyển biến tích cực, 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố đều hoàn thành tốt và xuất sắc, trong đó điểm chỉ số hiện đại hoá nền hành chính do sở chủ trì tham mưu và đôn đốc, đánh giá đều đạt mức tốt trở lên. Sở Thông tin và Truyền thông được xếp thứ nhất trong các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh.

Đặc biệt, chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh Hà Nam tăng vượt trội, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 02 bậc so với năm 2017, tăng 27 bậc so với năm 2016. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh Hà Nam xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kim Bảng; Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Phủ Lý; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Thanh Liêm; Viễn thông Hà Nam; Viettel Hà Nam; Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) đã thông tin về kết quả đạt được, trao đổi một số khó khăn, đề xuất một số vấn đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019. Các đại biểu đã đưa ra ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm với công việc ở những vị trí công tác khác nhau của ngành.

DSC_0447.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm biểu dương những thành tích đạt được của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018. Ông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2019 cần rà soát sắp xếp bộ máy, vị trí việc làm để sử dụng hiệu quả đội ngũ đang có hiện nay; tuyên truyền sóng điện từ của trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân; hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; bổ sung các lớp đào tạo tập huấn; thực hiện tốt chức năng quyền hạn về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh…

DSC_0461.jpg

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến phát biểu của các đại biểu, ông Nguyễn Duy Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao; đề nghị các phòng văn hoá và thông tin, đài truyền thanh - truyền hình huyện, thành phố, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính được giao.

DSC_0452.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân

DSC_0456.jpg

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến" cho các tập thể

DSC_0459.jpg

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Đức Cường trao tặng Giấy khen cho cá nhân của phòng Văn hóa và Thông tin

Tại hội nghị, 01 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc"; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh; 04 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở". Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Giấy khen của giám đốc sở./.