Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Tập huấn bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã
Trong 02 ngày 24, 25/5/2018, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng làm việc mô hình HTX kiểu mới, thu hút lao động tham gia HTX cho cán bộ chủ chốt các HTX dịch vụ nông nghiệp 03 huyện Thanh Liêm, Bình Lục và Duy Tiên.

Dự lớp tập huấn có ông Đỗ Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam - Chủ tịch Liên minh HTX Hà Nam; cán bộ Trung tâm Các Chương trình kinh tế - xã hội (Liên minh HTX Việt Nam) cùng trên 80 học viên là giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp thuộc 03 huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Kim Bảng…

IMG_5986.jpg

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung quan trọng như: kỹ năng làm việc mô hình HTX kiểu mới, thu hút lao động tham gia HTX; các chính sách về xúc tiến thương mại; tự do hóa thương mại đối với lĩnh vực hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao hiệu quả thực thi các quy định liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp trong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế.

IMG_5996.jpg

Giảng viên giới thiệu một số nội dung chính tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao năng lực quản lý kinh tế, kỹ năng sản xuất sản phẩm hàng hóa đồng thời có thêm kiến thức để dẫn dắt các HTX nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, tiến bộ công nghệ mới, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu thị các nông sản./.