Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn về giới, bình đẳng giới và quản lý điều hành Trung tâm Học tập cộng đồng

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Tập huấn về giới, bình đẳng giới và quản lý điều hành Trung tâm Học tập cộng đồng
Sáng ngày 30/5/2018, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập tập huấn về giới, bình đẳng giới và quản lý điều hành Trung tâm Học tập cộng đồng.

cac-dai-bieu-sua1.jpg

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên là cán bộ khuyến học cơ sở của 18 xã có phong trào khuyến học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã được nghe lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh truyền đạt những nội dung chính về: Nâng cao năng lực quản lý tại Trung tâm Học tập cộng đồng; thực trạng và phương hướng phát triển của Trung tâm Học tập cộng đồng trong thời gian tới; Trung tâm Học tập cộng đồng - xu thế phát triển tất yếu ở các nước trên thế giới và trong khu vực; lịch sử phát triển, chủ trương, chính sách phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng của Đảng và Nhà nước; tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng; quản lý, điều hành, giám sát, đánh giá Trung tâm Học tập cộng đồng. Bên cạnh đó, các học viên còn tham gia tập huấn về bình đẳng giới, các rào cản và giải pháp tại Trung tâm Học tập cộng đồng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

tran-trong-phuong-phu-chu-t.jpg

Lãnh đạo Hội Khuyến học truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở sẽ hiểu biết hơn về tầm quan trọng và sự cần thiết của Trung tâm Học tập cộng đồng cũng như vai trò của giới và bình đẳng giới trong cộng đồng. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng  góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển./.