Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang An lang an toàn giao thông

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Thanh Liêm: triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang An lang an toàn giao thông
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch triểm tra, giải tỏa các vi phạm tái lấn, tái chiếm hành lang ATGT các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, xã lộ trên địa bàn huyện.