Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Đảng bộ tỉnh có sự đổi mới, thiết thực theo hướng trọng tâm, trọng điểm.

Việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 05 và các chuyên đề hằng năm được các cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Điểm mới trong công tác này là thành phần dự học được mở rộng đến công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên, trưởng thôn, tổ phố chưa phải là đảng viên. 

Cùng với học tập, quán triệt chuyên đề, các chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức thảo luận, hướng dẫn cho 100% đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đăng ký nội dung cụ thể làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hằng tháng, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân. Kết quả học và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

cuoc_thi_hoc_va_lam_theo_bac-08_40_31_569.jpg

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác" năm 2017. Ảnh: Thế Trang

Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức sáng tạo, sinh động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội như: tổ chức hội nghị báo cáo viên, nói chuyện chuyên đề, hội thảo, tọa đàm về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thi tìm hiểu, thi kể chuyện về Bác; giao lưu văn nghệ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... 

Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng. Từ năm 2016 đến nay, đã có hàng trăm tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề trên được đăng,  trên báo, tạp chí. Tỉnh đã có 1 cá nhân đạt giải C về sáng tác, 1 tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Cuộc thi viết "Những tấm gương làm theo Bác" do Tỉnh ủy phát động năm 2016-2017 đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, với trên 52 nghìn bài dự thi. Thông qua cuộc thi đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nét mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc  xây dựng mô hình điểm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2017, toàn tỉnh xây dựng 290 mô hình điểm, trong đó có 3 mô hình cấp tỉnh, 36 mô hình cấp huyện, 251 mô hình cấp cơ sở. Nhiều địa phương, đơn vị đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc triển khai nên đã đạt được những kết quả nhất định. 

Năm 2018, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục xây dựng các mô hình mới và nhân rộng các mô hình điểm đã có hiệu quả, đưa việc học và làm theo Bác trở thành phong trào sâu rộng, thành việc làm thường xuyên, tự giác của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người dân. 

Đến nay, một số mô hình đang được triển khai nhân rộng như: mô hình "Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Công an tỉnh); mô hình "Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ" (Bình Lục)...

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Các cấp ủy đảng cũng chú trọng công tác sơ kết, tổng kết gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, đã có gần 500 tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp khen thưởng.

Qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh, đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào quyết tâm của Bộ Chính trị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT; vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy; việc cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt kết quả tốt; chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí cũng được tăng cường và có kết quả rõ nét.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 còn có biểu hiện hình thức; một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học, làm theo Bác, còn có biểu hiện xem nhẹ, thiếu tin tưởng vào việc tổ chức thực hiện; một số địa phương, đơn vị chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo nên trong quá trình tổ chức thực hiện còn lúng túng, dập khuôn, máy móc, nội dung đăng ký làm theo, các giải pháp đề ra để thực hiện nội dung đăng ký của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung...

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. 

Trước mắt, tổ chức tốt việc đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, "người tốt, việc tốt", những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là giải quyết những vấn đề khó, bức xúc ở cơ sở, nhằm khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm. Tích cực đẩy mạnh phong trào "Thi đua làm nhiều việc tốt kính dâng lên Bác Hồ" do tỉnh phát động nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

Đồng thời chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Duy trì nền nếp chế độ báo cáo, giao ban, sơ kết, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

Trần Đức Thuần (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Theo baohanam.com.vn