Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình triển khai nộp thuế điện tử quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Tình hình triển khai nộp thuế điện tử quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND về đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, thực hiện khai, nộp thuế điện tử trên địa bàn. Xây dựng Chuyên mục phổ biến tuyên truyền nộp thuế điện tử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Nội dung tuyên truyền bao gồm: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, thực hiện khai nộp thuế điện tử; kế hoạch phối hợp triển khai chương trình nộp thuế điện tử; tình hình thu thuế, phí, lệ phí năm 2018; tình hình triển khai cung cấp dịch vụ chứng thư số VNPT-CA trên địa bàn; hướng dẫn xử lý lỗi đăng ký nộp thuế điện tử và lập giấy nộp tiền điện tử…

Ước đến hết quý II năm 2018, Chuyên mục phổ biến tuyên truyền nộp thuế điện tử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đã cập nhật 15 tin, bài, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được nghĩa vụ và lợi ích của việc nộp thuế điện tử. 100% thủ tục hành chính các cấp được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử, 85% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức 4 được cung cấp trên mạng Internet và tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đảm bảo kết nối, trao đổi thông tin giữa người nộp thuế với Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Ngoài ra, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác quyết toán thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền các nội dung cơ bản, nội dung mới được sửa đổi bổ sung cần lưu ý để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; tuyên truyền tiện ích của việc triển khai dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử; công khai thông tin người nộp thuế, nợ thuế tại từng thời điểm trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước./.