Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ
Sáng 19/3, Quân ủy Trung ương (TƯ), Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 (ngày 22/9/2008) của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới”.

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về KVPT; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

thutuong-14_21_24_483.jpg

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng và 106 điểm cầu trên toàn quốc có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TƯ: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành TƯ, địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị trực thuộc. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.

Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ thành KVPT vững chắc trong tình hình mới" của Quân ủy TƯ khẳng định qua 10 năm thực hiện nghị quyết, các cấp, ngành từ TƯ đến địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nội dung công tác xây dựng KVPT. Nâng cao trách nhiệm của toàn dân về xây dựng KVPT và nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 

Các tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, tiềm lực quốc phòng, an ninh (QP,AN) được xây dựng, hoàn thiện, thế trận lòng dân được xây dựng ngày càng vững chắc. Cùng với những kết quả đạt được Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 28. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

Tại Hà Nam, 10 năm qua, việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị... tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện đối với các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo KVPT cấp tỉnh, huyện; ban hành một số đề án về quân sự, quốc phòng. KVPT được xây dựng toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân được đẩy mạnh. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh, tạo nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc; gắn phát triển kinh tế, xã hội với quy hoạch thế trận quân sự KVPT tỉnh, huyện; xây dựng, kết cấu hạ tầng các công trình mang tính lưỡng dụng cao.

Hằng năm, tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, huyện gắn với xây dựng các công trình quân sự trong KVPT. Lực lượng quân đội phối hợp chặt chẽ với công an nắm tình hình, địa bàn, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động của đối tượng phản động, chống đối, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. LLVT tỉnh được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

tk_10_nam_thuc_hien_nghi_quyet_28-14_20_35_881.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong xây dựng KVPT. Trao đổi những cách làm sáng tạo trong xây dựng KVPT. Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng KVPT các tỉnh, thành phố trực thuộc  TƯ ngày càng vững chắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng KVPT tỉnh, thành phố 10 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh: việc xây dựng KVPT vững chắc là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, có vai trò quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 28, các nghị quyết về xây dựng tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT; phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 

Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp Bộ Công an quán triệt triển khai “Năm chiến lược về QP,AN"; các cấp, ngành khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hoá cơ chế, chính sách, pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. 

Gắn việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố QP,AN; tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực QP,AN; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập gắn với tình hình thực tế, nâng cao  sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT, sức mạnh phòng thủ của đất nước. Chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng KVPT tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen./.

Theo Báo Hà Nam điện tử