Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, n...

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Sáng ngày 27/6/2018, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm  thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố...

cac-dai-bieu-sua.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Trong những năm qua, nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh Hà Nam tiếp tục được quan tâm, đầu tư và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2008 đạt trên 5.566 tỷ đồng, tăng lên trên 7.644 tỷ đồng  năm 2017. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2011 -2015 đạt 1,82%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 phấn đấu đạt 4%/năm. Cơ cấu kinh tế  chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Cùng với việc ban hành nhiều cơ chế chính sách để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Hà Nam đã ban hành các chương trình, đề án, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia, từ đó nhân rộng các mô hình hiệu quả, từng bước góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng lao động xã hội. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn ngày một cải thiện từ 8,28 triệu đồng/người/năm 2008 tăng lên 33,3 triệu đồng/người/năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,89% năm 2008, xuống còn 3,28% năm 2017 (vượt mục tiêu nghị quyết đề ra).

Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tỉnh quan tâm đầu tư, thu hút được một số doanh nghiệp lớn về đầu tư sản xuất, đến nay đã có sản phẩm đưa ra thị trường, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân các địa phương. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện. Tính đến hết năm 2017, Hà Nam có huyện Duy Tiên và 78/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hội đồng Trung ương đang thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận huyện Kim Bảng đạt chuẩn NTM năm 2017. Dự kiến đến năm 2020, Hà Nam có 98/98 xã và 6/6 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng NTM, vượt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.

Trong giai đoạn 2016 - 2025, Hà Nam phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người là 52 triệu đồng/người/năm và đến năm 2025 là 100 triệu đồng/người/năm. Giai đoạn 2025 - 2035, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2026 - 2035 đạt trên 4,5%. Đến năm 2035 hầu hết các khâu trong sản xuất đều áp dụng cơ giới hóa, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2035 tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2025.

bac-loi-sua.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo trình bày tại hội nghị cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế đó là: Tốc độ tăng trưởng bình quân về nông, lâm nghiệp, thủy sản chưa đạt mục tiêu đề ra. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa được đầu tư tương xứng. Kết quả phát triển tổng đàn lợn, bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao tại các địa phương còn chậm. Tiến độ thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa chưa đạt so với mục tiêu và chỉ tiêu hàng năm cả về tổng đàn và sản lượng sữa. Việc triển khai mô hình sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh liên kết, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chậm so với yêu cầu... Vấn đề ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nước sinh hoạt của người dân nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, khi hết hỗ trợ kinh phí thì không tiếp tục thực hiện mô hình....

bac-khang-sua.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã thẳng thắn chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt và lâu dài. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí đứng đầu cấp ủy phải luôn chăm lo, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra./.