Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị
Sáng ngày 20/9/2018, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc (KVPT) trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có Đại tá Đào Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân khu 3; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố…

IMG_9941.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới"; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trọng tâm là xây dựng, thực hiện quy hoạch thế trận quân sự KVPT tỉnh, huyện, thành phố phù hợp với điều kiện địa phương và định hướng phát triển mới. Trong 10 năm, tỉnh đã tổ chức thành công 02 cuộc diễn tập KVPT và 01 cuộc diễn tập phòng không nhân dân cấp tỉnh, 09 cuộc diễn tập KVPT và 02 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thành phố, 229 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 116 xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các sở: Y tế, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương và Bưu điện tỉnh diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và toàn dân về xây dựng KVPT, góp phần thực hiện 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc được đẩy mạnh. Từ năm 2008 đến nay, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh (QPAN) tỉnh đã cử 19 đồng chí đối tượng 01 và 419 đối tượng 02 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN; tổ chức 266 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố vững mạnh, kinh tế - xã hội có bước phát triển khá. Các vấn đề an sinh xã hội, các chính sách về dân tộc, tôn giáo, chính sách về hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện tốt. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh về mọi mặt; kinh phí mua sắm trang thiết bị được tăng cường đầu tư bảo đảm cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn...

IMG_9954.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhất trí cao với 05 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới đã được nêu trong báo cáo. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng tỉnh Hà Nam thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc diễn tập KVPT tỉnh và huyện Kim Bảng, Thanh Liêm vào cuối tháng 10/2018; ưu tiên phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Công tác quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch phải được thẩm định chặt chẽ không làm ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ của tỉnh, huyện, thành phố; nâng cao chất lượng bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho các đối tượng; tập trung đầu tư xây dựng các công trình quân sự trong KVPT tỉnh, huyện đã được phê duyệt. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động của một số đối tượng phản động, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh... góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng:

IMG_9946.jpg

IMG_9947.jpg