Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng thu Bảo hiểm xã hội 9 tháng năm 2018 ước đạt trên 1.600 tỷ đồng

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Tổng thu Bảo hiểm xã hội 9 tháng năm 2018 ước đạt trên 1.600 tỷ đồng
Thống kê từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, ước tính đến hết 30/9/2018, tổng thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn đạt 1.646,9 tỷ đồng bằng 70,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 86,8% dân số đạt 100,3% kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt 105% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số người tham giao BHXH bắt buộc là 121.675 người đạt 98,2% kế hoạch UBND tỉnh giao và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2017.
03 tháng cuối năm 2018, ngành BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình và BHXH tự nguyện. Thực hiện thu đúng, thu đủ BHXH, BHYT, BHTN, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do UBND tỉnh, BHXH Việt Nam giao. Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra chuyên đề về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản./.
Theo Báo Hà Nam