Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TP. Phủ Lý đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
TP. Phủ Lý đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, công chức (CBCC) các cấp, ngành, địa phương của TP. Phủ Lý đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) góp phần xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại.

Bác Trần Thị Liên (phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý) có một số việc liên quan đến đất đai cần giải quyết. Được hướng dẫn cặn kẽ của cán bộ có thẩm quyền nên các thủ tục mà bác yêu cầu được giải quyết rất nhanh chóng. 

Bác Liên cho biết: “Những năm gần đây tôi nhận thấy tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ của CBCC các cấp, ngành đã có sự chuyển biến rõ nét. Người dân khi có công việc liên quan cần giải quyết, cán bộ có thẩm quyền xem xét, quyết định đã cởi mở, hướng dẫn chu đáo, đặc biệt thái độ sách nhiễu, gây phiền hà giảm hẳn. Bên cạnh đó, nhiều công việc, lĩnh vực liên quan đến nhân dân, các cấp, ngành đã công khai, minh bạch, tạo cơ hội để người dân bày tỏ ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng".

Cụ thể hóa việc thực hiện QCDC theo phong cách của Bác, các phường, xã thực hiện tốt việc công khai để dân biết, dân bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề ở cơ sở; tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tăng cường đối thoại giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Với các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm thời gian giải quyết công việc; thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan và dân chủ với công dân, tổ chức…

qcdc-08_36_30_643.png

Thực hành dân chủ theo gương Bác, người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố cũng thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thông báo công khai để CBCC, viên chức (VC) biết về những việc theo quy định; thường xuyên lắng nghe ý kiến, phản ánh phê bình của CBCCVC; chỉ đạo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu và giải trình những nội dung công việc trong cơ quan, đơn vị. 

Trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức, việc thực hiện QCDC theo gương Bác được các đơn vị, địa phương thể hiện qua việc tiếp dân, niêm yết công khai TTHC, phí, lệ phí, thời gian giải quyết từng loại công việc tại trụ sở để cơ quan, công dân biết; chỉ đạo và kiểm tra CBCCVC trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức... 

Năm 2018, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố đã tiếp nhận 14.358 hồ sơ (trong đó các phòng, ban của thành phố tiếp nhận 4.198 hồ sơ, giải quyết trước hạn là 3.784 hồ sơ, giải quyết đúng hạn là 368 hồ sơ, đang giải quyết là 74 hồ sơ chưa đến hạn, chỉ có 11 hồ sơ trễ hạn). UBND thành phố tiếp 615 lượt người, tiếp nhận và xử lý 334 đơn KNTC, kiến nghị thỉnh cầu…

Những việc làm thiết thực trong thực hiện QCDC theo gương Bác của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương của thành phố đã góp phần thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Phủ Lý trở thành đô thị loại II.

Theo Báo Hà Nam điện tử