Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018
Chiều ngày 19/7/2018, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh Hà Nam năm 2018.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh…

IMG_6620.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Sau khi công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Hà Nam năm 2018, ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và một số nhiệm vụ trọng tâm của cuộc diễn tập. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh là dịp cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng. Do vậy, để đảm bảo diễn tập đúng cương vị, thành phần, sát yêu cầu nhiệm vụ thực tế, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018. Trong quá trình diễn tập phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

IMG_6627.jpg

Ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh ý tưởng, xây dựng phương án diễn tập đảm bảo sát với tình hình thực tế, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực tham mưu, phối hợp, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh trong tiến hành diễn tập và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc KVPT tỉnh./.