Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018
Chiều ngày 16/7/2018, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh Hà Nam năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Sau khi công bố Quyết định thành lập BCĐ diễn tập KVPT tỉnh Hà Nam năm 2018, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và một số nhiệm vụ trọng tâm của cuộc diễn tập.

Đồng chí nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh là dịp cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh- quốc phòng. Do vậy, để đảm bảo diễn tập đúng cương vị, thành phần, sát yêu cầu nhiệm vụ thực tế, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, các thành viên BCĐ, tiểu ban và cơ quan tham mưu cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong đảng bộ, nhân dân, LLVT về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018.

Trong quá trình diễn tập phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, gắn nội dung diễn tập với giáo dục nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, công tác dân vận, chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới. Cùng đó, chú ý khai thác, sử dụng có hiệu quả gắn với nghiên cứu, bổ sung chức năng các công trình lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; mở rộng, củng cố tăng cường công trình quân sự trong KVPT.

bcd-16_36_31_546.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy -Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh báo cáo Chính phủ về dự định diễn tập, xây dựng, triển khai kế hoạch diễn tập và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban tổ chức và các tiểu ban nhằm thực hiện tốt cuộc diễn tập. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành tham gia chuẩn bị và diễn tập đầy đủ, đúng nội dung, cương vị, thành phần theo chương trình kế hoạch, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Sau khi kết thúc diễn tập đánh giá, rút kinh nghiệm nghiêm túc, khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; điều chỉnh bổ sung kế hoạch phương án tác chiến, xây dựng hệ thống công trình quốc phòng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu: BTV Huyện ủy các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm chỉ đạo tiến hành tốt diễn tập KVPT huyện, tạo cơ sở thực hiện thành công cuộc diễn tập KVPT tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh ý tưởng, xây dựng phương án diễn tập đảm bảo sát với tình hình thực tế, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực tham mưu, phối hợp, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, LLVT tỉnh trong tiến hành diễn tập và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc KVPT tỉnh.

Theo Baohanam.com.vn